De WELL Building Standard™

De WELL Building Standard™ is een routekaart voor organisaties om een werkomgeving te creëren die de gezondheid en het welzijn van de medewerkers bevorderen. De WELL Building Standard™ is gebaseerd op het meest recente wetenschappelijke onderzoek en bevat strategieën die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid. De WELL Building Standard bevat prestatienormen voor ontwerpinterventies, protocollen voor het gebruik van de werkomgeving en beleidsdoelstellingen voor een gezondheid- en welzijnsbevorderende organisatiecultuur. De WELL Building Standard™ bestaat uit de volgende tien concepten:

Lucht

Lucht

Het WELL-Air concept streeft naar een hoog niveau van schone lucht in de gebouwde omgeving en een minimale blootstelling aan verontreinigde lucht door het elimineren van luchtvervuilende bronnen en een goed functionerende luchtbehandelingsinstallatie.

Water

Water

Het WELL-Water-concept streeft naar voldoende kwalitatieve drinkwatervoorzieningen voor gebruikers, het verminderen van gezondheidsrisico’s en het creëren van een beter bewustzijn en onderhoud van waterbeheer en –kwaliteit.

Voeding

Voeding

Het WELL-Nourishment concept streeft naar een gezonde eetpatronen door de toegang tot gezondere voedingskeuzes te verbeteren, de toe­gang tot sterk bewerkte voedingsmiddelen en ingrediënten te beperken en omgevingen te ontwerpen die het maken van gezon­dere voedingskeuzes bevorderen.

Licht

licht

Het WELL-Light concept streeft naar een omgeving waar het circadiaanse ritme zo min mogelijk wordt verstoord, de slaapkwaliteit wordt verbeterd en daarmee een positieve invloed levert op de stemming en productiviteit van mensen.

Beweging

Beweging

Het WELL-Movement concept bevordert de fysieke beweging van mensen in de gebouwde omgeving en ontmoedigd het zittend gedrag.

Thermisch comfort

Thermisch comfort

Het WELL-Thermal Comfort concept heeft als doel om de thermische kwaliteit en regelbaargeid binnen gebouwen te vergroten waarmee de menselijke gezondheid, het mentale welzijn en de productiviteit kan worden ondersteund.

Geluid

akoestiek

Het WELL-Sound concept heeft tot doel om een prettige akoestische omgeving te realiseren waar zo min mogelijk geluidshinder optreedt. akoestisch comfort parameters die de beleving van de bewoners in de gebouwde omgeving vormgeven.

Materiaal

Materiaal

Het WELL-Materials concept heeft tot doel om het risico van blootstelling aan schadelijke stoffen tijdens de bouw, de inrichting van het gebouw en het gebruik van het gebouw te verminderen, zowel direct als indirect (minder milieuvervuiling).

Community

Community

Het WELL-Community concept stuurt effectief aan op het bouwen aan een sterke gezondheidscultuur door het implementeren van strategieën die een gezonde leefstijl actief ondersteunen en promoten.

Mentaal

Mentaal

Het WELL-Mind Concept heeft als doel om de mentale gezondheid van mensen te bevorderen door het organiseren en actief aanbieden van regelingen en programma’s gericht op het vergroten van de mentale gezondheid van gebouwgebruikers.

Scroll naar boven