Welzijnszaken:

De British Council for Offices heeft een uitgebreid rapport gepubliceerd over welzijn binnen de werkomgeving samen met een gedetailleerd plan voor de uitvoering van een reeks initiatieven op dit gebied.

Er zijn veel rapporten over het thema welzijn in de werkomgeving, maar slechts weinig zijn zo uitgebreid als Wellness Matters, gepubliceerd in juni 2018 door de British Council for Offices (BCO). In het 233 pagina's tellende rapport wordt onderzocht waarom het welzijn op de werkplek belangrijk is, hoe dit het best kan worden gemeten en hoe er optimale resultaten kunnen worden bereikt. Vervolgens wordt een strategische 'routekaart' opgesteld voor iedereen die betrokken is bij de bouw, de exploitatie en de inrichting van kantoren - eigenaren en exploitanten van gebouwen, gebruikers, ontwerpers, aannemers en leveranciers - om hen te helpen de 55 genoemde resultaten op het gebied van gezondheid en welzijn te behalen.

KERNBEVINDINGEN

Dit zijn de tien belangrijkste kwesties die in het verslag aan de orde worden gesteld:

1. Belemmeringen voor adoptie:

Belangrijke factoren die de implementatie van maatregelen ter verbetering van de gezondheid en het welzijn in de weg staan, zijn onder meer de vermeende projectkosten en de kosten voor wellzijn-certificering, een gebrek aan expertise en begeleiding, en de verwarring over wie in elke fase van de kantoor levenscyclus gezondheid- en welzijn initiatieven zou moeten leiden.

2. Gefragmenteerd bewijs:

De bewijslast voor initiatieven op het gebied van welzijn op de werkplek komt uit een breed scala aan disciplines en is dus moeilijk te doorgronden. Zoals het rapport zegt: "Op dit moment is er niet één enkele bron die effectief onderzoeksgegevens, analyses en kennis samenbrengt".

3. Taal problemen:

Er is een gebrek aan een gemeenschappelijke taal op het gebied van welzijn. Door de grote verschillen in de gehanteerde terminologie in medisch kringen en in de industrie is het moeilijk om ideeën uit te wisselen en onderzoek te vertalen naar de praktijk.

4. Het kritisch beoordelen van onderzoeksbewijs

Zoals in het verslag staat: "Wanneer er 'definitief' of 'overtuigend' bewijs wordt geleverd van 'verbanden' of 'relaties' tussen aspecten van de kantooromgeving en de resultaten op het gebied van gezondheid en welzijn, is het belangrijk om vraagtekens te zetten bij het gepresenteerde bewijs - de kwaliteit, de relevantie en eventuele vooroordelen".

5. De behoefte voor implementatie-instrumenten:

Hoewel er uitgebreide wetgeving en bouwstandaarden zijn op het gebied van gezondheid en welzijn op de werkplek, is er een beperkte adoptie door degenen die kantoorgebouwen ontwerpen en bouwen, en door de gebruikers. Het helpt niet dat de twee toonaangevende kaders voor gezondheid en welzijn, WELL en Fitwel, beide afkomstig zijn uit de VS en gebaseerd zijn op de Amerikaanse regelgeving en normen - hoewel dit met de tijd minder problematisch wordt omdat er meer en meer lokale expertise wordt ingezet om deze normen aan te passen.

6. Groen betekent niet altijd gezond: 

Hoewel er een duidelijke correlatie bestaat tussen groene gebouwen en het welzijn van de bewoners, is dit niet altijd gegarandeerd; groene bouwnormen zoals BREEAM en LEED bevatten weinig verplichte welzijnsmaatregelen.

7. Certificering is nuttig:

"WELL en Fitwel zijn nuttige instrumenten die een gestructureerde aanpak bieden voor het op geloofwaardige wijze documenteren van welzijnsstrategieën", zegt het rapport. Het rapport duidt de verschillende aanpak en accenten (en prijspunten) die de instrumenten hebben en geeft aan dat het ontbreken van een dergelijke certificering niet als negatief moet worden gezien zolang de gezondheid en het welzijn op de juiste manier worden aangepakt. Het krachtige van de WELL-certificering is dat het niet draait om het aankruisen van een vakje. Gebouwen worden onafhankelijk beoordeeld nadat ze in gebruik genomen zijn en er daadwerkelijk aangetoond moet worden dat de omgevingen doen wat ze moeten doen.

8. Focus op resultaten:

Terwijl de welzijn certificering de neiging heeft om zich te richten op processen en acties, bestaat er een behoefte om zich meer te richten op de resultaten - vandaar dat het rapport 55 welzijns doelstellingen heeft gedocumenteerd.

9. Het belang van data:

Gegevens die worden verzameld voor, tijdens en na de uitvoering van gezondheids- en welzijnsinitiatieven zijn van essentieel belang om de effectiviteit van de initiatieven te meten en om gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn.

10. Een gezamenlijke aanpak:

Tot slot wordt in het verslag benadrukt dat "welzijn in de werkomgeving een teamsport is - die een integrale aanpak, vroegtijdige betrokkenheid van alle betrokkenen en nieuwe gespecialiseerde projectmanagers vereist". Teams zullen in verschillende disciplines moeten samenwerken, aangezien gezondheid en welzijn een complex gebied is dat alleen effectief kan worden aangepakt indien de verschillende vakgebieden worden geïntegreerd.

Het BCO rapport is belangrijk omdat het helpt bij het organiseren van projecten op het gebied van welzijnsbevorderende werkomgevingen. Een samenvatting van het rapport kan worden gedownload via de volgende link.

Scroll naar boven