Onderzoek

Onze persoonlijke en professionele ontwikkeling stopt nooit: leren, verkennen en ontdekken zijn een integraal onderdeel van ons werk. Zo kunnen we u ook inspireren. De primaire focus van ons huidige onderzoek ligt op de relatie tussen medewerkersbetrokkenheid, burn-out en de tien WELL-concepten zoals beschreven op deze pagina. Om deze relatie beter te begrijpen:

  • Nemen we actief deel aan academische onderzoeksprojecten en brengen daarover verslag uit. Dit is onze manier om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van onze vak. 
  • Wonen we conferenties bij, zijn betrokken bij beroepsverenigingen en gaan regelmatig op studiereizen op zoek naar inspiratie. 
  • Verbinden we partners en collega’s en bouwen zo netwerken waarin we samen leren en kennis ontwikkelen, zodat u er ook gebruik van kunt maken.
  • Nemen we deel aan de WELL research advisory en dragen bij aan de ontwikkeling van de WELL-onderzoeksagenda, adviseren over onderzoekstrends en werken samen aan onderzoeksprojecten die de doorontwikkeling van de WELL-gebouwstandaard ondersteunen.
Lucht

Lucht

Het WELL-Air concept streeft naar een hoog niveau van schone lucht in de gebouwde omgeving en een minimale blootstelling aan verontreinigde lucht door het elimineren van luchtvervuilende bronnen en een goed functionerende luchtbehandelingsinstallatie.

Water

Water

Het WELL-Water-concept streeft naar voldoende kwalitatieve drinkwatervoorzieningen voor gebruikers, het verminderen van gezondheidsrisico’s en het creëren van een beter bewustzijn en onderhoud van waterbeheer en –kwaliteit.

Voeding

Voeding

Het WELL-Nourishment concept streeft naar een gezonde eetpatronen door de toegang tot gezondere voedingskeuzes te verbeteren, de toe­gang tot sterk bewerkte voedingsmiddelen en ingrediënten te beperken en omgevingen te ontwerpen die het maken van gezon­dere voedingskeuzes bevorderen.

Licht

licht

Het WELL-Light concept streeft naar een omgeving waar het circadiaanse ritme zo min mogelijk wordt verstoord, de slaapkwaliteit wordt verbeterd en daarmee een positieve invloed levert op de stemming en productiviteit van mensen.

Beweging

Beweging

Het WELL-Movement concept bevordert de fysieke beweging van mensen in de gebouwde omgeving en ontmoedigd het zittend gedrag.

Thermisch comfort

Thermisch comfort

Het WELL-Thermal Comfort concept heeft als doel om de thermische kwaliteit en regelbaargeid binnen gebouwen te vergroten waarmee de menselijke gezondheid, het mentale welzijn en de productiviteit kan worden ondersteund.

Geluid

akoestiek

Het WELL-Sound concept heeft tot doel om een prettige akoestische omgeving te realiseren waar zo min mogelijk geluidshinder optreedt. akoestisch comfort parameters die de beleving van de bewoners in de gebouwde omgeving vormgeven.

Materiaal

Materiaal

Het WELL-Materials concept heeft tot doel om het risico van blootstelling aan schadelijke stoffen tijdens de bouw, de inrichting van het gebouw en het gebruik van het gebouw te verminderen, zowel direct als indirect (minder milieuvervuiling).

Community

Community

Het WELL-Community concept stuurt effectief aan op het bouwen aan een sterke gezondheidscultuur door het implementeren van strategieën die een gezonde leefstijl actief ondersteunen en promoten.

Mentaal

Mentaal

Het WELL-Mind Concept heeft als doel om de mentale gezondheid van mensen te bevorderen door het organiseren en actief aanbieden van regelingen en programma’s gericht op het vergroten van de mentale gezondheid van gebouwgebruikers.

Scroll naar boven