10 Manieren hoe Well™-gecertificeerde organisaties een Superieure Werknemerservaring creëren:

1. Welzijn:

De meeste werknemers brengen meer dan 40% van hun tijd door op kantoor. Dit betekent dat de werkomgeving cruciaal is om medewerkers tevreden en gemotiveerd te houden om goed hun werk te doen. Medewerkers zijn meer tevreden met de werkomgeving indien ze gebruik kunnen maken van functioneel en inspirerend kantoormeubilair. Het ondersteunt niet alleen hun fysieke gezondheid, maar helpt ook bij het reduceren van de werkstress.

2. Verbeterde productiviteit:

Een gezonde omgeving helpt mensen zich op hun werk te concentreren en stimuleert hen om beter te presteren. Werknemers voeren hun werk beter uit in een comfortabele werkomgeving.

3. Verzuim:

Indien medewerkers een hogere mate van fysiek, mentaal en sociaal welzijn ervaren beschouwen ze hun werk niet als een last. Een gezonde werkomgeving draagt bij aan een positieve werkbeleving. De betrokkenheid van werknemers is groter in een gezonde werkomgeving dan in een werkomgeving die niet als prettig en inspirerend wordt ervaren.

4. Een cultuur van betrokken medewerkers: 

De implementatie van de Well Building Standard draagt bij aan het vergroten van de emotionele verbondenheid met de organisatie. Dit trekt nieuw talent aan, omdat mensen bij organisaties willen werken waar ze zich mee betrokken voelen.

5. Verantwoordelijkheid neemt toe: 

Soms doen medewerkers hun werk op een manier die een minimum aan tijd kost, waardoor de kwaliteit van hun werk in het gedrang komt. Maar wanneer een organisatie streeft naar gelukkige medewerkers, zullen zij de organisatie meer als hun thuis beschouwen en zich inspannen om het beste uit zichzelf te halen en zullen zij ook bereid zijn om een extra stap te zetten als dat nodig is.

6. Minder verloop: 

Sommige werknemers verlaten de organisatie vroegtijdig, maar het is veelal in handen van de organisatie zelf hoe lang het duurt voordat medewerkers vertrekken. Hoe lang medewerkers bij de organisatie blijven hangt mede af van een goede werkomgeving dat voorziet in alle benodigdheden, zoals een prettige, inspirerende en gezonde werkomgeving. Uiteindelijk kan de werkomgeving een bijdrage leveren aan minder verloop en een betere retentie, zelfs bij kleine organisaties.

7. Voordelen voor je niet werkzame leven: 

De implementatie van Wellbeing standards is niet alleen gunstig voor medewerkers op het werk, maar ook buiten het werk om. Het draagt mee aan een gezondere levenstijl en een groter mate van energie thuis. Het verhoogt de levensduur en kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van ziekte en ongemak.

8. Mood Booster: 

Werken voor een organisatie die de gezondheid van haar medewerkers serieus neemt geeft een extra boost aan het moreel en vertrouwen van medewerkers. Een gezonde werkomgeving draagt bij aan meer begrip tussen medewerkers en managers. Het creëert tevredenheid en geeft hen de motivatie om hun persoonlijke (gezondheids)doelen te bereiken.

9. Stapsgewijze aanpak: 

Gezondheidsprogramma's worden nooit in één keer geïmplementeerd. Human Resource professionals helpen medewerkers en de organisatie stap voor stap bij het bereiken van de doelstellingen. het is belangrijk om alle medewerkers op creatieve wijze te betrekken in het programma.

10. Ethiek en integriteit: 

Een werkplek die gevuld is met positieve vibes maakt haar medewerkers ethisch verantwoord en brengt zo een grotere mate van integriteit in de organisatie. Werknemers voelen zich niet geïsoleerd in een omgeving die affectie tussen hen creëert. Een organisatie die medewerkers serieus ondersteunt in hun fysieke en mentale gezondheid draagt bij aan een positieve sfeer op het werk maar ook van de maatschappij als geheel.

Scroll naar boven